Giới thiệu

Vợ chồng là mối lương duyên không dễ gì có, cũng không dễ gì chối bỏ. Vợ chồng là do duyên số, có nghiệp, có nợ với nhau, chứ không phải khi không mà lấy nhau được. Phần lớn là do duyên số quyết định. Từ lâu đời, việc xem tuổi vợ chồng có xung khắc nhau hay không là rất quan trọng.

Coi tuổi kết hôn (căn duyên tiền định) là công cụ được lập trình theo nhiều phương pháp có giá trị hay như Lữ Tài Hiệp Hôn, Cao Ly Toán Số, Cao Ly Đầu Hình, Bác San Tuyệt Mạng, Bác San Giao Chiến, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng tìm hiểu số vợ chồng, để phân tích toàn diện tốt xấu của bản mệnh, can chi và bát tự của cả vợ chồng.

Thông qua đấy người xem sẽ thấy bức tranh toàn diện trong cuộc sống vợ chồng, bao gồm những ưu điểm, thế mạnh và cả những khuyết điểm, cản trở. Để từ đó tìm giải pháp điều chỉnh hài hòa cân bằng hơn, mang lại cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc.

* Nhập Ngày Giờ sinh theo Dương lịch

Ngày Giờ sinh của chồng

Ngày giờ sinh của vợ